Mega 4 månader

Född: 2019-01-24


e. NO JCH Polar Circus Ronaldo "Nacho"

Jaktprov: Champion, Vinner Åpen A, Flatmester 2012, 2016, 2017, 2018 mm

u. Sort Guld Estate Diamond "Ella"

Jaktprov: 1:a Ekl, Vinnare Ökl Flatmästerskapet mm

Båda bor i Norge och båda ägarna har var sin valp ur kullen
Uppfödare: Monica Olofsson, Kennel Sort Guld i Nyköping

Stamtavla:

Sort Guld Norwegian Diamond


NO JCH Polar Circus Ronaldo

SE VCH Il Sano's Fat Boy

Polar Circus Heather

Sort Guld Estate Diamond

DK CH, J Spader Damens Amanlis

Sort Guld Love Actually